Hodsager skole

Hodsager skole

På Aulum-Hodsager Skole arbejder vi ud fra værdierne Ansvar-Engagement-Trivsel-Fagligt miljø. For os er dette ikke bare pæne ord, men noget som vi søger og forsøger at leve op til hver eneste dag.


Derfor er det også dejligt at afd. Hodsager i trivselsmålinger ligger fast i toppen, med flest elever der “er glade for at gå i skole”
Det tager vi som et rigtig godt udtryk for, at vi har en fantastisk skoleafdeling i Hodsager , hvor både børn og voksne trives. Trives, så der er god grobund for et rigtig godt fagligt miljø, hvor den dygtige og engagerede lærerstab, kan hjælpe alle børn til at blive så dygtige, som de hver især kan blive.


Vi har super god forældreopbakning, som på engageret vis tager ansvar for deres børns skolegang og søger indflydelse. Dette er også rigtig vigtig for, at vi som skole lykkes – og det vil vi.


For vi kan – vi vil – og vi tør i Hodsager !

Aulum Hodsager skole hjemmeside