Hodsager og Omegns borgerforening

Hodsager og Omegns borgerforening ønsker at samle borgerne, og gøre Hodsager til Danmarks hyggeligste og bedste landsby!

Borgerforeningen er byens forening

Borgerforeningen er byens forening, og repræsenterer Hodsager sogn. Derudover er talerøret
mellem kommune og sogn. Derfor sidder Hodsager og Omegns borgerforening også med når
Herning kommune 4 gange om året afholder landsbykontaktudvalgsmøde, hvor vi som landsby får
mulighed for at tale direkte til politikkerne. Derudover har vi derigennem mulighed for én gang
årligt, at søge om penge fra landdistrikt puljemidlerne, som kan bruges til nye tiltag i byen –
herunder kan nævnes: modulscene til hallen, lyd og lys i hallen, renovering af Multibanen, nye
redskaber på legepladsen, av-udstyr i Hodsager Multicenter, stenmøbler til Landsbyplænen og
senest tilskud til spinningcykler i Hodsager Motionscenter, renovering af kartoffelkælderen og
tilskud til skaterbanen og E-sport.

Ellers er det borgerforeningen som står i spidsen for nogle af de aktiviteter som foregår i byen herunder kan nævnes:

Hodsager og Omegns borgerforening indgår derudover i et samarbejde med Feldborg og Haderup borgerforening, hvor vi ønsker at danne et andsbyfælleskab på tværs af landbyerne. Gå gerne ind og tjekke Facebooksiden: Et landsbyfællesskab – Hodsager, Feldborg & Haderup.

Én gang årligt afholdes der generalforsamling, hvor alle er velkomne. Alle kan stille op til valg, og alle kan stemme. Her kan du også blive klogere på hvad der er sket i byen i løbet af året, og hvad der skal ske i det indeværende år. I borgerforeningen sidder der 6-7 repræsentanter fra Hodsager sogn, som vælges for to år ad gangen, og 2 suppleanter som vælges for ét år ad gangen.