Hodsager Multicenter

Hodsager Multicenter er en selvejende institution. Multicenteret danner ramme omkring mange aktiviteter for borgere, store som små, i Hodsager og omegn.

Multicenteret danner ramme om alt fra gymnastik, badminton, fodbold, E-sport m.fl.

Hodsager Multicenters bestyrelsesmedlemmer udpeges af Repræsentantskabet, som er institutionens øverste myndighed.

Følgende udpeger medlemmer til repræsentantskabet:

Daginstitutionen Regnbuen, Hodsager Skole, Hodsager KFUM-Spejder, Hodsager Pensionist forening, Hodsager og Omegns Borgerforening, Hodsager Menighedsråd, Hodsager Motionscenter og Hodsager Idræts- og Ungdomsforening.

De gældende vedtægter er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 22. april. 2013.
Da Hodsager pensionistforening blev nedlagt besluttede repræsentantskabet at pladsen overgik til Aktivklubben/Onsdagsklubben.

Der er ansat en centerleder, som står for den daglige drift af centeret. 

Udover sportslige aktiviteter, er det også muligt for private og erhverv, at leje lokaler i Hodsager Multicenter. Vi har flere forskellige lokaler at tilbyde, som kan skabe de perfekte rammer omkring fester, møder og andre arrangementer. Ligeledes udlejes hallen til forskelligartede aktiviteter og koncerter. 

Vi håber at se jer til en masse dejlige timer i Hodsager Multicenter.

Gå til Hodsager Multicenter bestyrelse